PUAN HARCA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

PuanHarca Uygulaması ve www.puanharca.com internet sitesi Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Park Business Blokları No:12/1 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim Puan Harca Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle Puan Harca olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmakta ve işletilmektedir.

 

PuanHarca uygulamasını mobil telefonunuz üzerinden kullanırken bizlerle bazı kişisel verilerinizi paylaşmaktasınız. Paylaşmış olduğunuz bu kişisel verileriniz gerek PuanHarca uygulamasını kullanabilmeniz gerekse uygulamadan tam faydayı sağlayabilmeniz için gereklilik arz etmektedir.

 

Başka bir ifade ile kendi rızanız doğrultusunda bazı kişisel verilerinizi tarafımızla paylaşmaktasınız.

 

İşbu belgede sizler açısından gizliliği özel önem arz eden kişisel verilerinizin Puan Harca Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ne şekilde toplandığı ve işlendiğine, gizliliğinin ne şekilde sağlandığına ilişkin kısaca açıklamalarda bulunulacaktır. Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgilere www.puanharca.com internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlamış ve gerek sizlerle gerekse kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ile “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası” adlı belgeleri inceleyerek ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Gizliliği Ne Şekilde Sağlanmaya Çalışılır?

 

Tarafımıza PuanHarca uygulaması üzerinden aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz tarafımızca teknik ve idari önlemler alınmak, bu yönde hizmet sağlayıcılarımızın önlem almasını sağlamak sureti ile korunmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki detaylı bilgiye www.puanharca.com internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlamış olduğumuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” adlı belgeyi inceleyerek ulaşabilmeniz mümkündür.

 

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

 

Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz tarafımızca saklanmakta, gerek finansal kayıtlarınızın tutulması gerekse diğer meşru menfaatlerimiz doğrultusunda Puan Harca Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta, planlama ve istatistiksel vb. amaçlarla kullanılmakta, gerektiğinde kimliksizleştirilerek imha edilebilmekte veya anonim hale getirilebilmektedir.

 

Kişisel verileriniz bağlı şirketlerimiz, iştiraklerimiz www.puanharca.com web sitesinin ve PuanHarca uygulanmasının amacının gerçekleşebilmesi için Puan Harca Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kullanılmakta olan kişisel verileriniz gizli tutulmak şartıyla akdi yükümlülükleri olan yüklenici, hizmet sağlayıcı vb. üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Herhangi bir idari/adli makam tarafından kişisel verilerinizin talep edilmesi halinde paylaşılabileceğini de belirtmek isteriz.

 

Ayrıca

·         Puan Harca Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi’nin kısmen veya tamamen devredilmesi, başka bir şirket ile birleşmesi vb. şekillerde tüzel kişilik çatısında değişiklik olması

·         www.puanharca.com internet sitesinin veya PuanHarca uygulamasının tamamının ya da bir kısmının, herhangi bir nedenle devredilmesi

durumlarında tarafımızca tutulan kişisel verilerinizde alıcıya ya da halefe devredilecektir.

 

Teknolojik İmkanlar Kullanılmak Sureti İle Herhangi Bir Veriniz Toplanmakta mıdır?

 

www.puanharca.com internet sitesini veya PuanHarca uygulamasını kullandığınızda Çerezler tarafından belirli bilgileriniz pasif olarak toplanmaktadır. Bu bilgiler toplanırken üçüncü taraf izleme servislerinden de faydalanılabilmektedir.

 

Puan Harca Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi’nin çerez politikası hakkında detaylı bilgiye www.puanharca.com adresli internet sitesinin “Çerez Politikası” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Kullanıcı Tarafından Kişisel Verilerinin Değiştirilmek İstenmesi

 

Kullanıcı tarafından PuanHarca uygulaması üzerinden izin verilen oranlarda kendi verilerini değiştirilebilmesi veya [email protected] mail adresine mail göndermek sureti ile de değişiklik talebinde bulunulabilmesi mümkündür.

 

Kişisel Bilgilerinizin silinmesi veya değiştirilmesini talep ettiğinizde aktif veri tabanlarımızdan silinir/değiştirilir ancak arşiv kayıtlarımızda eski kişisel verileriniz saklanmaya devam edilir. Ayrıca anonim bilgileri her zaman saklayabilmemiz mümkündür.

 

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

 

Gizlilik Politikasını ve “Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasını” zaman zaman değiştirebilmemiz mümkündür. Revize edilmiş Gizlilik Politikası bu sayfadan, revize edilmiş “Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası” ise www.puanharca.com internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanacaktır.

 

Bu gibi değişikliklerden sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz bu değişikliklerden haberdar olduğunuz ve bu değişikliklerin koşullarının bağlayıcılığını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

www.puanharca.com ve PuanHarca uygulamasını kullanarak kişisel bilgilerinizin ve diğer verilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında, veya www.puanharca.com internet sitesinin KVKK bölümünde (gerek şimdi gerekse gelecekte değiştirilebileceği şekillerde) yayınlamış “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ile “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası” adlı belgelerde  tarif edildiği gibi tarafımızca toplanması, kullanılması, elden çıkarılması ve diğer şekillerde işlenmesine rıza göstermiş olursunuz.

 

Politikaların İhlal Edildiğine İlişkin Bildirim

 

İşbu gizlilik politikasının tarafımızca veya herhangi bir şekilde ihlal edildiğine ilişkin bildirimlerinizi [email protected] mail adresine göndereceğiniz e-mail ile bildirebilmeniz mümkündür.

 

Herhangi bir kişisel verinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanuna aykırı bir şekilde kullanıldığı veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen herhangi bir hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesinde mevcut

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızdan herhangi birini veya birkaçını kullanmak için www.puanharca.com internet sitesinin KVKK bölümünde bulunan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak; Puan Harca Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Park Business Blokları No:12/1 Bakırköy/İstanbul adresine posta, Puan Harca Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi’nin kayıtlı elektronik posta adresine gönderim veya elektronik posta yolu ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak [email protected] adresine, veya Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi mümkündür. Başvuru esnasında Puan Harca Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi’nin tarafından kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

Saygılarımızla;

 

Puan Harca Ailesi